14 Nov 2017
我想知更多
香港教育大學棍網球指導員課程
11 Oct 2017
香港棍網球總會將會聯同香港教育大學推出棍網球指導員課程。
我想知更多
香港足球會棍網球同樂日
10 Oct 2017
同香港足球會既小朋友渡過左好享受既一日呀! 你睇下佢地玩得幾開心!
我想知更多
男子超級聯賽開鑼啦!!
04 Oct 2017
採用選秀制度 雲集全港精英球員 參賽隊伍實力大增
我想知更多
與小童群益會合作引入非撞式棍網球供學校試玩
15 Sep 2017
香港棍網球總會最近引入推出非撞式棍網球(3L),從而推廣棍網球運動,並宣布與小童群益會合作,下學年推出3L試玩,將舉辦至少一個聯校比賽。
我想知更多
香港棍網球精英訓練計劃(女子組)正式開始報名
11 Sep 2017
香港棍網球精英訓練計劃(女子組)對象為有意代表香港參戰國際賽事的運動員。此計劃旨在讓參 加者獲得高水平的指導,以讓他們將來能夠在棍網球領域上有更高的成就與持續發展。球員會 獲得國際水平指導、高水平比賽機會,以至體適能測試與訓練。
我想知更多
香港足球會棍網球同樂日
08 Sep 2017
香港足球會和香港棍網球總會誠邀你來體驗這項陸上最快的運動。
我想知更多
香港棍網球培訓計劃正式開始報名
01 Sep 2017
香港棍網球培訓計劃旨在推動香港棍網球發展及培育棍網球球員。本計劃的目的為讓參加者能夠接受高水平的指導及訓練,以讓他們將來能夠在棍網球領域上有更高的成就與持續發展。有潛質的球員會被推薦參加精英訓練計劃更有機會能將來代表香港出戰世界盃。 這項計劃適合任何從未接觸,或擁有少於兩年棍網球經驗的球員。亦歡迎合資格參加未來U19世界盃或世錦賽的球員。
我想知更多
98 則最新消息 | 每頁 10 則 | 第8頁 / 共 10 頁